Servicios
Documentos relacionados

Convocatoria Junta de Govern 06/09/2019

Tipo
Junta de Gobierno Local
Fecha
Orden del día

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 30 d'agost 2019.
2.Expedient 7079/2019. Proposta per al pagament assistències regidors mes d’agost 2019.
3.Expedient FACT-2019-2736. Proposta per a aprovar la factura núm. 991212000425 pels treballs de neteja viaria mes de juny 2019.
4.Expedient FACT-2019-2997. Proposta per a aprovar la factura núm. 9121200470 pels treballs de recollida de residus mes de juny 2019.
5.Expedient 6243/2019. Proposta per a aprovar el conveni per a la Subvenció entre l’Ajuntament i la protectora d’animals "Proda Vinaròs".
6.Expedient 5754/2019. Proposta per a aprovar el conveni per a la Subvenció entre l’Ajuntament i la societat musical "La Alianza".
7.Expedient 4234/2016. Proposta per a no prorrogar el contracte del servei per a la gestió dels espais, suport TIC i acompanyament als incubats en el Vinalab.
8.Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció de les places públiques concedides als usuaris del Centre de Dia de Vinaròs (Residencia 3ª Edat L’Onada SL) corresponent al mes d’agost 2019.
9.Expedient 7014/2019. Proposta per a aprovar la convocatòria per al "Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí 2019".
10.Despatx extraordinari.
11.Dació de compte de diversos assumptes.
12.Precs i Preguntes.