Servicios
Documents relacionats

Conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Vinaròs i l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, relatiu a la cessió de l'ús d'un desfibril·lador extern semiautomàtic, "Província de Castelló: Territori Cardioprotegit"

Data
Documents