Servicios
Documents relacionats

AGENT policia local

Termini presentació sol·licituds: De l'11 de juny de 2019 al 9 de juliol de 2019 

Termini esmena de defectes o errors que han motivat la no admissió: del 9 al 23 d'agost de 2019

Primer exercici (PROVA PSICOTÈCNICA): Dia 26/09/2019, a les 11:00 hores, al Centre Tercera Edat C/Pilar 42

ENTREVISTA (prova psicotècnica): Dies 7, 10 i 11/10/2019, segons es detalla en Acta de data 26/09/2019.

Grup
C1
Tipus de procediment
Concurs-Oposició
Perfil
Funcionari
Nombre de places
7
Data BOP
Data DOGV
Data BOE