Servicios
Documents relacionats

Convocatoria Junta de Govern 30/08/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 23 d'agost 2019.
2.Despatx extraordinari.
3.Dació de compte de diversos assumptes.
4.Precs i Preguntes.